Google Translate
Dansk
Norske
Svenska
Suomalainen
English
Deutch
Française
Español
Italiano
Nederlandse
Português
Login
Velkommen Bagbroer The Oilfiltercap Eget værksted Links
The Oilfiltercap
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Soliditets kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Soliditets database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Login Form

The Thorup Oilfiltercap
 
bliver fremstillet hos Kirk Plast Aps i Thisted. Firmaets speciale er teknisk støbning. Kompetencen er stor indenfor fremstilling af små komponenter – men der fremstilles emner på op til 450 cm3.  
Se pjece fra Kirk Plast
IDÈEN
til oliefilterproppen fik Bjarne Thorup, da man inden for miljøbehandling af motorer fik behov for en løsning på problemet med at lukke hullerne i motorer, hvor oliefilteret har siddet. De mange motortyper er alle dækket ind af kun seks forskellige propper.

Propperne er blevet et must i miljøbehandlingen og anbefales i EU´s direktiver for området i Danmark og Holland.
 
OPFINDELSEN 
Oliefilterproppen - The Oilfiltercap blev opfundet af Bjarne i år 2000, efter at han fra flere autoophuggeres side var blevet bekendt med, at det for dem var et problem, at der fra hullet i motoren, hvor oliefilteret havde siddet sivede restolie ud på gulvet/jorden efter bilens miljøbehandling jævnfør EU direktiv 860 af 29. november 1999 samt Miljø- og Energiministeriets bekendgørelse - Miljøstyrelsens j.nr. M 3014-0007.

Problemet med den åbne motor opstod, efter det blev lovpligtigt, at oliefilteret, under skrotning/miljøbehandling af biler, skulle afmonteres og behandles som farligt affald.

Forud for udviklingen af The Oilfiltercap ligger mange søvnløse nætter, hvor Bjarne i kataloger over oliefiltre sad og studerede, for at finde frem til, hvordan proppen bedst og enklest kunne udformes, sådan at der skulle færrest mulige propmodeller til, for at kunne dække alle motortyper. Mangen en køretur har også ført ud til forskellige autoophuggere for at tjekke af, om det der var fundet ud af i teorien nu også passede i praksis, sådan at proppen nu også passede på den pågældende bilmodels motor!
 

Resultatet er blevet, at kun seks forskellige modeller af forskellig størrelse og med hvert sit indvendige gevind - dækker alle motortyper

Mange autoophuggere har sidenhen også fundet god anvendelse for oliefilterproppen, der hvor motoren efter afmontering skal sælges og bruges igen. Mange har udtalt, at det er mere betryggende at give garanti på en motor, som man dels ved, har været hermetisk lukket for støv og snavs under opbevaring, og dels også ved, bliver forsynet med et nyt oliefilter, når den igen skal ud at køre.
 
Med venlig hilsen
Bjarne Thorup